Course

LISTEN
HIST 285 Kanuni Süleyman Dönemi Select Term:
Osmanlı İmparatorluğunun, dünya tarihindeki insiyatif ve etkisinin doruğa çıktığı dönemdeki siyasal kurumları ve toplumsal örgütlenmesinin kapsamlı analizi. Sözkonusu siyasal fikir ve kurumların evrimi ile iç sosyal mekanizmaların birbirine eklemlenişi, Osmanlıların gerek Avrupa ve gerekse Asya'daki tüm faaliyet yelpazesi boyunca; diplomasi, savaş ve ticaret süreçlerinin yanısıra Rönesans Avrupasından zamanın güçlü ve canlı Asya imparatorluklarına uzanan ideo- kültürel temas ve etkileşimler ekseninde de incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -