Course

LISTEN
HIST 242 Devrimler Çağı, 1789-1848 Select Term:
Büyük altüst oluşlara tanık olan bir dönemde Avrupa toplumu ve sanatı. Sanayi Devrimi ve çağdaş refahın maddi temellerinin atılması; Fransız Devrimi ve kitlesel demokrasinin siyasal ve kültürel yapılarının oluşması. Eski düzen, Aydınlanma ve derken fırtınanın patlak verişi. Klasisizm, romantizm, realizm. Sanat piyasası ve okur kitlesi. Janrlara, sanatçılara ve eserlere ilişkin incelemeler: Hogarth, David, Goya, Constable, Delacroix, Courbet, Turner; Wordsworth, Coleridge, Blake, Shelley, Keats, Byron; Beethoven, Chopin, Wagner; romanın yükselişi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -