Course

LISTEN
HIST 227 Sinemada Tarih, Tarihin Sineması Select Term:
Genel kanının aksine, tarihsel "olgu"lar kendi başlarına ayakta durmayıp, belirli yorumların matrisi içinde yer alırlar. Üstelik bu yorumlar bilim alanından sanat alanına doğru kayıldıkça gitgide daha fazla özerklik kazanır. HIST 227 dersi (a) savaştan dine, hanedanlardan köy yaşantısına kadar uzanan bir dizi tema; (b) kutsal kitaplara yansıyan dönemlerden İkinci Dünya savaşına kadar çok değişik zaman dilimleri; (c) Çin'den Amerikalara kadar farklı coğrafyalar; ve (d) bir ucu Hollywood'da, diğer ucu Cinecitta'daki bir üretim gelenekleri yelpazesi boyunca konumlandırılabilecek film öbekleri etrafında dönüyor. Her somut durumda, filmin üzerinde yoğunlaştığı tarihsel dönem, olay ve süreçler kadar, sözkonusu olguların "inşa" ve "temsil"inde yapımcının kendine özgü vizyonunun oynadığı rol de tartışmaya açılacak.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -