Course

LISTEN
HIST 221 Rönesans ve Reformasyon Döneminde Avrupa Select Term:
1300-1600 dolaylarında Avrupa'da toplumsal dönüşüm ve sanat. Görece yalıtılmış kültürel gelenekleriyle büyük bölgesel uygarlıkların yatay dünyasından, daha dikey olarak örgütlenmiş bir modern dünya sistemine geçişin kültürel temelleri. Bireycilik ve yansımaları. İtalyan denizci kent-devletlerinde servet birikimi ve kamusal mekân. Dinsel ve din-dışı hümanizma. Floransa'dan Roma ve Venedik'e, mimarlık, heykel ve sanattaki yetenek patlaması. Geç ortaçağdan yeniçağın şafağına Kilise'nin konumu. Eleştirel bağımsızlık, matbaa, örgütlü dine muhalefet. Worms Diyeti'nde Luther'in tavrı : otoriteye karşı bireysel vicdanının savunusu. Protestan Reformasyonu. İtalya, Almanya ve kuzey Avrupa'da Maniyerizm ve Barok sanat akımları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -