Course

LISTEN
HART 430 Çağdaş nedir? Select Term:
"Çağdaş" ve "modern" birbirleriyle karıştırılan 2 ayrı kavramdır. Bu dersin amacı bu gerekli ayrımı yaparak "çağdaş" kavramını toplumun güncel politik, sosyal ve kültürel gelişimi içerisinde değerlendirerek modernist yaklaşımları bir ihlal olarak incelemektir. Bu çerçevede, cinsellik, ırkçılık, küreselleşme, mekan gibi konular, sanatın bakış açısıyla ve sosyal teori bağlamında incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -