Course

LISTEN
HART 421 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları Select Term:
Bu ders, Yüksek Rönesans'ın efsanevi iki öncüsünün, Leonardo da Vinci ve Mikelanj Buonarotti'nin, eserlerini incelemektedir. Bu sanatçıların eserleri onaltıncı yüzyıl İtalyasının kültürel ve entelektüel arkaplanı çerçevesi dahilinde ele alınacaktır. Derste tartışılacak konular arasında hümanist diskuru tanımlayan felsefi ve bilimsel araştırmalar, Ortaçağ anlayışından farklı yeni bilgi öbekleşmeleri ve ticari aristokrasinin yükselişi yer almaktadır. Dersin odak noktası bahsedilen gelişmelerin görsel sanatlar üzerindeki etkisi ve Rönesans'ın görsel kodunun yeniden tanımlanmasıdır. Leonardo'nun analitik/bilimsel bakışıyla Mikelanj'ın etkileyici hayal gücü yeni görselliğin karşıt iki ucu olarak karşımıza çıkacak. Bu sanatçıların eserleri, kendi kişisel gelişimlerini ve diğer sanatçılar üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla incelenecekler. Son olarak, Leonardo ve Mikelanj isimlerinin etrafında oluşan efsanenin günümüzdeki yansımaları ve geçerlilikleri tartışılarak ders tamamlanacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -