Course

LISTEN
HART 335 Sanat Tarihinin Tarihi Select Term:
Bu ders Batı sanatının kuramcıları ve tarihçilerinin gözünden sanat tarihini anlatmayı amaçlamaktadır. Rönesans'ta "neyin yeniden doğduğuna" ve "neyin klasik olduğuna" bakarak başlayacağız. Daha sonra sanatın estetik ve felsefeyle ilişkisini, tarih yazımı ve müzeciliğin ürettiği sanat tarihleri açısından ele alacağız. Biçemin ikili kökeni ve çift mantığı aracılığıyla da sanatı sınıf ortamında nasıl sunduğumuz ve temsil ettiğimize dair konuşacağız. Dersin ikinci bölümüneyse, sanatın modern alımlamalarına, sergilenmesi ve tüketilmesine bakarak başlayacağız. "Modern ve modernizm nedir" soruları ve bunların görmenin siyasetiyle ilişkisini tartışmamızın ardından da, sanat tarihinin güncel kuramları olan göstergebilim, psikoanaliz, kimlik siyaseti ve yapıbozumdan söz açacağız.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -