Course

LISTEN
ECON 404 İleri Mikroekonomi Select Term:
Bireysel ve sosyal seçim, belirsizlik; çekirdek ve rekabetçi denge; ekonominin temel teoremleri; kısmi denge, fayda zarar analizi; bilgi ekonomisi konuları, dinamik rekabet, açık artırma teorisi; işbirliğine dayanan mikroekonomik konular, şebeke ekonomisi; mekanizma tasarımı konuları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -