Course

LISTEN
ECON 402 İleri Makroekonomi Select Term:
Ekonomik büyüme, iş devirleri: reel iş devirleri, iş devirlerinin Keynes teorisi, nominal değişmezler; tüketim: ömür-deviri ve sürekli gelir hipotezleri, faiz oranları ve tasarruflar; yatırım: anasermaye maliyeti, belirsizliğin etkileri; kamu borçları; işsizlik; enflasyon ve para politikası.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -