Course

LISTEN
ECON 2004 Mikroekonomi’ye Giriş Select Term:
Tüketici teorisi ve talep; üretim, maliyetler ve arz; piyasa yapılarının analizi; refah ve piyasa aksaklıkları; eksik bilgi ve piyasa ekonomisinde devletin rolü.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -