Course

LISTEN
ECON 2002 Makroekonomi’ye Giriş Select Term:
Milli gelir hesapları ve milli gelirin belirleyen etkenler. Klasik üretim ve istihdam kuramı; toplam tassaruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; ekonomik büyüme kuramları; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansın ekonomiye etkileri; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansın ekonomiye etkileri; parasal ve mali politikalar; genel emek piyasasında etkiler; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -