Course

LISTEN
CULT 443 Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Barış Select Term:
20.yüzyıl sıcak ve soğuk savaşların yüzyılıydı diyebiliriz. Bu ders, 20. yüzyıla damgasını vurmuş olan savaş, militarizm ve barış konularını toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktır. Dersin ilk bölümü (Savaş, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet) savaşların, orduların ve askerliğin kadınlık ve erkeklik tanımlarını/deneyimlerini nasıl şekillendirmiş olduğunu inceleyecektir. İkinci bölüm (Kadın ve Barış) dünyanın çeşitli yerlerinden kadınların barış alanında yaptıkları çalışmalara tarihsel olarak bakacaktır. Feminizm ve Barış Siyaseti başlıklı üçüncü bölüm ise barış ve barış siyaseti üzerine geliştirilen feminist kuramı tartışacaktır. Dersin bazı koşullarla bir lisanüstü semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz CULT 643.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -