Course

LISTEN
CULT 433 Beden ve Toplum Select Term:
Geleneksel bazı yaklaşımlarda "beden" toplumsallaşamayan, hatta toplumsal ilişkilerin gelişmesi yönünde (doğal, ilkel, veya karmaşık olarak algılandığı için) engel teşkil eden bir yapıdır. Bu ders, bu yaklaşımları sorgulayacak ve "beden"in görsel imajlar, tıbbi ve edebi metinlerden savaş anlatımlarına ve insan hakları raporlarına kadar çok farklı alanlarda nasıl temsil edildiğini ele alacaktır. Beden üzerine geliştirilmiş farklı kuramlar tartışılırken kültürel temsil, kimlik ve iktidar konuları üzerinde özellikle durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -