Course

LISTEN
CULT 423 Dijital Kültür Select Term:
"Yenilik" ve dijital nasıl bağdaşmaktadır? Bu ders "yeni"nin tanımını inceler, dijital imajı fotoğraf ve filmle karşılaştırmalı bir şekilde ele alır ve dijital kültürde "yeni"nin yerini araştırır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -