Course

LISTEN
CULT 411 Doğu/Batı Buluşmaları Select Term:
Bu ders, Doğu-Batı sorunsalını içeren ve yansıtan metin, imaj ve kurumsal-akademik söylemlerin eleştirel bir çerçevede irdelenmesini amaçlıyor. Birincil kaynaklardan, görsel malzemelerden ve son yıllarda konuya getirilmiş teorik açılımlardan yola çıkarak, Doğu ve Batı kimlikleri arasındaki hayali sınırların çizilmesini kuşatan kültürel, sosyal ve politik bağlamları incelemek, dersin ana temasını oluşturuyor. Bu yolla, "ötekilik" sorununa ilişkin yeni ve eleştirel bir literatür gözden geçirilirken, iki tarafta oluşan kültürel kimlikler ile temsil politikalarının tarihselliği, bunların değişen güç ve iktidar ilişkileri ile bağlantısı da vurgulanıyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -