Course

LISTEN
CULT 363 Eşitliğin Tarihi: Antik Çağdan Günümüze Select Term:
Bu ders, yeni bir konuya, eşitlik kavramının tarihine giriş dersidir. Derste, eşitlik kavramı ve ideallerinin doğuşu ve teyit edilme süreci, farklı tarihsel dönemler ve boyutlar bağlamında incelenecektir. Dönemler arasında antik Yunan, Aydınlanma dönemi, Fransız İhtilali ve ondokuzuncu yüzyılın sonu bulunmaktadır. Eşitliğin boyutları arasında sınıf, kültürlerarası etkileşim, siyaset ve yurttaşlık, toplumsal cinsiyet bulunmaktadır. Bu derste ayrıca, kültür tarihinde yöntem konusu da tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -