Course

LISTEN
CULT 344 Ortadoğu'da Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Select Term:
Bu derste Ortadoğu'da toplumsal cinsiyet ve cinsellik konusu akademik, edebi ve siyasi yayınlar, belgesel film, sinema ve müzik alanlarından örneklerle ele alınacaktır. Dersin ana eksenini şu soru oluşturacaktır: İran, Mısır, Suriye, İsrail, Filistin, Türkiye ve Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerinde kadınlık ve erkeklik nasıl tanımlanır, ne tür uygulamalarda ifade bulur ve nasıl tartışılır? Erkek ve kadın sünnetleri, giyim ve örtünme, eviçi şiddet, bekaret kontrolleri, gay/lezbiyen/biseksüel deneyim ve politikaları, kadınların barış hareketlerine katılımları, kadınların savaşlar ve milliyetçi pratiklerde aldıkları rollerle erkeklik, milli kimlik ve askerlik arasındaki ilişkiler derste tartışılacak konular arasındadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -