Course

LISTEN
CULT 341 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar Select Term:
Kadınlık ve erkeklik hakkındaki fikirlerimizi nereden ediniriz? Bu fikirler tarihsel olarak ve farklı toplumlar arasında ne tür değişiklikler gösterirler? Bu dersin amacı, bu ve buna benzer sorular aracılığıyla Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde toplumsal cinsiyet ve cinselliğin siyasi, iktisadi, bilimsel ve kültürel pratik ve söylemlerle ilişkisini incelemektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -