Course

LISTEN
CULT 331 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar Select Term:
1896'da Lumiere kardeşlerin halka açık ilk film gösterimini Paris'te gerçekleştirmelerinin ardından, pek çok kişi bu yeni icatın daha çok bilimsel araştırmalar için kullanılabileceğini düşünüyordu. Ancak, sinema yeni bir eğlence sanayinin doğuşuna neden olmakla kalmayıp, yeni yüzyılın ilk özgün sanat dalı ünvanını kazandı. Bu ders, sinemanın sanat, estetik ve siyasetine bir giriş niteliği taşımaktadır. Derste filmlerin özgül toplumsal ve tarihsel bağlamları üzerinde durulacaktır. Sinema alanındaki önemli gelişmeler, belli başlı türlerin yanı sıra, derste biçem ve anlam, film anlatısının ögeleri, film yapım tekniği gibi konular da ele alınacaktır. Dünya sinemasının çeşitli örnekleri değerlendirilirken, sinemanın tarihsel gelişim çizgisine bağlı kalınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -