Course

LISTEN
CULT 326 Medya ve İletişim: 'Haber' Üretim ve Tüketimi Select Term:
Bu derste, global/yerel eksende değişen 'haber' üretim ve tüketim süreçleri ele alınacaktır. Amaç, haber piyasalarını şekillendiren teknolojik-kültürel- ticari-siyasi dinamikleri incelemektir. Derste işlenecek olan ana konu başlıkları şunlardır: a) global haber ajansları ve ulusal-yerel piyasalarda rekabet b)uydu teklojileri ve haberciliğin kurumsal ve mesleki pratiklerinin değişmesi c) haberlerin dili, görüntü ve anlatı formları d) haber/eğlence sınırlarını zorlayan 'talk-show' ve magazin programları e) izleyici kuramları ve haberlerin yorumlanması f) hegemonik/alternatif kamu alanlarının oluşumunda haberlerin rolü.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -