Course

LISTEN
CULT 318 Nitel Araştırma yöntemleri Select Term:
Bu ders sosyal bilimlerde kullanımı giderek yaygınlaşan nitel araştırma yöntemlerine giriş olarak tasarlanmıştır. Dersde nitel araştırma metodlarının teorik zemini, önemli data toplama ve analiz yöntemleri ele alınacaktır. Derse paralel olarak sürdürülecek alan çalışması projeleri sayesinde öğrenilen bilginin pratik uygulaması için gerekli becerilerin kazanılması da amaçlanmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -