Course

LISTEN
CULT 251 Hayat Hikayesi Metinleri Select Term:
Bu ders, sözlü tarih veya oto/biyografi olarak şekillenmiş hayat hikayesi metinlerinin nasıl analiz edilebileceğini kuramsal ve metodolojik okumalar yardımıyla incelemeyi amaçlar. Derste, kişiler tarafından yazılmış veya sözlü tarihçiler tarafından biraraya getirilmiş bireysel tanıklıkların, öznellik ve kamu alanı, biyografi ve tarih arasındaki ilişkileri analiz etmedeki önemi üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -