Course

LISTEN
CULT 232 Modernizm/Postmodernizm Select Term:
Modernizm ve postmodernizm edebiyattan görsel kültüre kadar birçok alanda 20. yüzyıla damgasını vurmuş eğilimlerdir. Bu ders, her iki düşünce alanını da kuramsal metinler yanında bu alanları oluşturmuş fikirlere dayalı veya bizzat bu fikirlerin oluşumunu etkilemiş çalışmalara da bakarak tartışmayı amaçlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -