Course

LISTEN
CULT 224 Antropoloji ve Film Select Term:
Kültürel, siyasi ve tarihsel gerçeklikler farklı film türler (örneğin etnografik, belgesel, sinema) nasıl temsil edilirler? Bu derste, dünya hakkındaki görüşlerimizin oluşmasında görsel temsilin yeri incelenecek ve filmlerle birlikte kuramsal, etnografik ve tarihsel okumalar tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -