Course

LISTEN
CULT 212 Metin Çözümleme / Kültür Okumaları Select Term:
Metin dendiğinde, normal olarak aklımıza yazılı bir belge gelir. Burada anlamın harf ve sözcük denilen simgeler aracılığıyla "gösterilmesi"nin söz konusu olduğunu uzun uzadıya düşünmeyiz. Oysa işin bu "gösterim" boyutu Kültürel Etütlerce alınıp, daha geniş ve karmaşık bir kavram hali Ne, "kültürün okunması"nın aracına dönüştürülür. Bu çaba, günümüzde görülen her türlü sembolik gösterim ve iletişim biçiminin birer "kültürel metin" olarak kabul edilip, üretim, resepsiyon ve kullanım koşullarının araştırılmasını kapsıyor. Bu ders bu anlamda metin çözümlemesine giriş; dolayısıyla çağdaş edebiyat eleştirisiyle de ilgili ve paralel bir kurguda. Ders, kültürel anlamların (yazıdan ve duragan görüntüden, en sofistike elektronik iletişim biçimlerine kadar uzanan) çok çeşitli ortamlar aracılığıyla nasıl aktarıldığı üzerinde odaklaşıyor. Söylem analizi yöntemlerinin irdelenmesinde örnek olay incelemeleri ön planda. Öğrenciler araştırma projelerinde, dört bir yanımızı saran çeşitli söz, ses, görüntü veya performanslar (vdeo klipleri, şiirler, resimler, binalar, kılık kıyafet,davranış biçimleri veya beden süslemeleri ) arasından seçenekleri herhangi bir "metni" kendileri okuyacaklar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -